Naruči pozivom na broj +387 61 702 404

Penis pumpe

Penis pumpe

Penis pumpe ili vakuum pumpe za penis predstavljaju cilindar sa pumpom koji se stavlja preko penisa, a zatim ispumpavanjem vazduha u cilindru se stvara vakuum, što ima za cilj da negativnim pritiskom povuče krv iz tijela i uveća njenu količinu u kavernoznom tijelu penisa. Dva su osnovna razloga zbog kojih ljudi koriste penis pumpe, a to su uvećanje penisa i postizanje i zadržavanje erekcije. Penis pumpe mogu imati na sebi mjerač pritiska koji može biti jako koristan ukoliko se želi pratiti napredak kroz kontinuirano tretiranje penisa istim režimom pritiska.

Postoje takođe i vodene penis pumpe koje u posljednje vrijeme sve više privlače pažnju korisnika.  One, primjenom tople vode, griju tkivo  što mu omogućava lakše rastezanje i punjenje penisa krvlju. Ujedno, voda podmazuje penis i cilindar pa je korištenje pumpe konfornije. Korištenju penis pumpe treba pristupiti postepeno povećavajući intenzitet vježbi. Preporučuje se da se u prvih 7 do 10 dana pumpa ne koristi duže od  2 minuta dnevno, kako ne bi došlo do pretjeranog pucanja kapilara penisa. Nakon 3 mjeseca moguće je raditi 10-minutne vježbe 2 do 3 puta dnevno. Iako je nakon završenog pumpanja penis prepun krvi i uvećan, efekt je privremen. Osnovna pretpostavka na osnovu koje se i tumači povećanja penisa penis pompom zasnovana je na tome, da se ponavljanom upotrebom pumpe stvaraju mikro oštećenja na ćelijskom nivou u tkivu penisa, koja nakon reparacije (odmora) rezultuju većim promjerom penisa.