Naruči pozivom na broj +387 61 702 404

Šta su i na kojem principu rade pumpe za penis?

Vakuum pumpa za penis ili penis pumpa je cilindar sa pumpom (sa ili bez mjerača pritiska), koji se stavlja preko penisa kako bi se njenom upotrebom povećao penis i/ili zadržala erekcija. Njena funkcija se zasniva na izvlačenju vazduha i stvaranju vakuuma nakon pumpanja, koji ima za cilj da negativnim pritiskom povuče krv iz tijela i uveća njegovu količinu u kavernoznom tijelu penisa.

Penis je polni organ koji je sastavljen od tri cilindrična tijela erektilnog tkiva (sunđerastog tkiva koje je puno sitnih krvnih sudova) po cijeloj dužini polnog organa. Erekcija nastupa kada organizam počne slati veće količine krvi u penis preko prethodno raširenih arterija, a ta krv napuni cilindrična, sunđerasta područja. Kada se cilindrična tijela napune krvlju, ona stvaraju kontrapritisak na krvne sudove koji odvode krv iz penisa, što dovodi do toga da u penis dolazi više krvi nego što iz njega izlazi, zato on postaje, i ostaje izvjesno vrijeme uvećan i tvrd. Pomoću posebnih tehnika moguće je uticati i na povećan protok krvi u penis, kako bi se time još viśe uticalo na njegovu veličinu.

Prvi spomen takvog uređaja kao što je vakuumska penis pumpa datira iz 1844. godine, u knjizi francuskog doktora Vincenta Marie Mondata, koji se bavio izučavanjem steriliteta kod muškaraca i žena i načinima kako on može da se liječi. On je u svojim istraživanjima prvi opisao instrument koji je nazvao „kongestor” (franc. congesteur) za koji je smatrao da pomaže u liječenju erektilne disfunkcije, kao jednog od uzroka muškog steriliteta.

Prije početka korištenja svakako treba znati da vakuum pumpa za penis zahtjeva redovnu upotrebu, dodatnu obavezu i izlaganje eventualnom riziku neuspjeha tretmana. Upotrebu vakuum pumpe za penis u svrhu povećanja njegove veličine i/ili erektilnosti, treba smatrati svjesnim životnim izborom koji, ako niste usredsređeni i pažljivi neće donijeti rezultate, a u rijetkim slučajevima prekomjernog ispumpavanja zraka može dovesti i do manjih fizičkih povreda. Dakle, korištenje penis pumpe treba shvatiti kao redovnu obavezu, koja se ne može primjeniti jednom nedjeljno kako bi se trajno dobila idealna veličina ili erekcija penisa, već je potrebno imati tretman redovno prema propisanim protokolima.

Pored funkcije za uvećanje polnog uda ili dobijanje što „tvrđe” erekcije penisa (ako se pumpa za penis koristi kao medicinsko pomoćno sredstvo), pumpa se takođe koristi i za druge namjene. Pa se tako vakuum pumpa za penis koristi za masturbaciju ili erotske igre, kao i za druge stimulativne radnje tokom seksualnog zadovoljavanja

U prodaji se nalazi više vrsta pumpi za penis, mđt. može se reći da se sve zasnivaju na primjeni vode ili vazduha.

Posljednjih godina vodene pumpe sve više privlače pažnju korisnika, jer primjenom tople vode, one griju tkivo, što mu omogućava lakše rastezanje i punjenje penisa krvlju, a sama upotreba pumpe je izuzetno prijatna pa se čak može smatrati zamjenom za masturbaciju. Ujedno, voda podmazuje penis i cilindar pa je korištenje pumpe komfornije. Za razliku od vodenih, vazdušne pumpe su manje komforne, sama upotreba ne donosi toliko prijatnosti, ali su svakako i dosta jeftinije, u zavisnosti od modela.

Princip rada vakuumske pumpe za penis je jednostavan. Penis se najlakše postavlja u pumpu kada je u erekciji i obilno namazan kremom za penis ili lubrikantom. Kako bi prodiranje u pumpu bilo što lakše, takođe potrebno je namazati i gumice pumpe kremom ili lubrikantom, da bi penis lakše prošao kroz njih. Ukoliko penis ne može da dostigne erekciju, potrebno je ugurati ga lagano u pumpu i onda cilindar pumpe pribiti što više uz tijelo tj. sam korijen penisa i započeti vakuumiranje. Pumpanjem se iz cilindra izbacuje vazduh (snižavanjem pritiska unutar cilindra pumpe) i tako stvara vakuum, što rezultuje povlačenjem količine krvi u penis koja širi tkivo kako bi se kompenzovala razlika u novonastalom (sniženom) pritisku. Nakon priliva veće količine krvi u njegovo tijelo, penis natekne – često van svojih standardnih proporcija, zavisno od pritiska, i priliva krvi. Iako je nakon završenog pumpanja penis prepun krvi, i uvećan, efekt je privremen. Osnovna pretpostavka na osnovu koje se tumači povećanja penisa zasnovana je na tome da se češćom upotrebom pumpe stvaraju mikro oštećenja na ćelijskom nivou u tkivu penisa, koja nakon reparacije (odmora) rezultuju većim promjerom penisa. Ove pumpe često imaju mjerač pritiska što je vrlo korisno ukoliko se želi pratiti napredak kroz kontinuirano tretiranje penisa istim režimom pritiska.

Preporuka je da se prvih 7-10 dana penis pumpa ne koristi više od 2 minuta u toku dana, kako ne bi došlo do pretjeranog pucanja kapilara penisa. Takođe, tokom prvih 7-10 dana korištenja pumpe ne smije se dozvoliti izjednačavanje pritiska u cilindru pumpe i pumpici za pumpanje, jer bi u tim uslovima pumpa dostigla maksimalnu vrijednost vakuuma, pa bi samim time penis bio pod ogromnim vakuumom i opterećenjem koje može dovesti do oštećenja tkiva i krvnih sudova. Nakon dvije sedmice redovnog vježbanja intervali ne bi trebalo da budu duži od 3-5 minuta u toku dana i da se kasnije, svakodnevno po malo povećavaju, da bi nakon tri mjeseca došlo do toga da ukupno vrijeme vježbanja sa pumpom bude oko 10 minuta, 2-3 puta dnevno, uz prethodnu masažu i zagrijavanje penisa kako bi se postigla njegova maksimalna prokrvljenost. Preporuka je da se uz penis pumpu koristi i neka od gumica za održavanje erekcije kako bi penis još duže bio u jakoj erekciji, nakon skidanja pumpe sa njega. Gumice za održavanje erekcije funkcionišu na principu zadržavanja krvi u samom penisu i ne dozvoljavaju da se ona vrati u tijelo, pa samim time čini erekciju jačom i penis dosta čvršćim.